A Pálos-rend föloszlatása jellemzők

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendet, a pálosokat II.József király törölte el 1786-ban. A kötet a rend feloszlatásával kapcsolatos eseményeket írja le. Császár Elemér. – Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 1901.