Csatakönyv jellemzők

Kötetünk a XX. századi magyar hadtörténetírás egyik legszínesebb és legmaradandóbb hatású egyéniségének, a 2003-ban elhunyt Perjés Gézának a csataelemzéseit gyűjti egybe, kiegészítve a szerző második világháborús részvételének és személyes élményeinek napjaink vitáihoz kapcsolódó, tanulságos leírásaival. Perjés sokoldalú munkásságának egyik kedvelt műfaja a csataleírás volt. Az 1526-ban Mohácsnál, 1664-ben Szentgotthárdnál, 1704-ben Höchstädtnél és 1866-ban Königrätznél lezajlott összecsapásokat bemutató tanulmányain nemzedékek nőttek fel..