Cserebere I. jellemzők

Ez a könyv egy négy kötetből álló sorozat első része.
Ebben a könyvben olyan mássalhangzópárok auditív /hallási/ és motoros /kiejtésbeli/ differenciálásához adunk gyakorlóanyagot, amelyeket hasonlóságuk miatt leggyakrabban tévesztenek a beszédhibás gyermekek.
A velük foglakozó szakemberek és szülők tapasztalhatják, hogy milyen nehézséget jelent a már kialakított, hangkapcsolatokban rögzített, szavakban, mondatokban, mondókákban automatizált beszédhangokat beépíteni a folyamatos, spontán beszédbe.
Ebben a fejlődési szakaszban a gyermekek gyakorlás közben már jól tudják ejteni a tanult hangzókat, de ha szabadon mesélnek valamit még mindig összekeverik azokat.
Ez a jelenség azt bizonyítja, hogy a hibás artikuláció javítása nem érhet véget a tiszta ejtés elérésével és begyakorlásával, hanem apró lépésekkel meg kell tanítani a gyermeket az általa cserélten képzett hangzópár együttes használatára.
A logopédia terápiának ehhez a befejező szakaszához kívánunk segítséget nyújtani a könyvben összegyűjtött feladatlapokkal.
A gyűjteményben szereplő szó- és mondatanyagot elsősorban a kiejtésjavítás szempontjai szerint válogattuk, azonban törekedtünk arra is, hogy egyéb nyelvi teljesítmények, mint a szókincsaktivizálás, mondatalkotás, kifejezőkészség fejlesztésére is alkalmas legyen.