Cserebere II. jellemzők

Ez a könyv egy négy kötetből álló sorozat második része.
Ezzel a feladatgyűjteménnyel a zöngés-zöngétlen mássalhangzópárok auditív (hallási) és motoros (kiejtésbeli) differenciálásához adunk gyakorlóanyagot.
A kötetben szereplő szó- és mondatanyagot elsősorban a kiejtésjavítás szempontjai szerint válogattuk, azonban törekedtünk arra is, hogy egyéb nyelvi teljesítmények, mint a szókincsaktivizálás, mondatalkotás, kifejezőkészség fejlesztésére is alkalmas legyen.
Fontosnak tartottuk, hogy a gyakorlattípusaival segítsük az olvasás-írás tanulását megalapozó készségek - mint a hangsorbontás és építés, a formafelismerés és megkülönböztetés, alak-háttér differenciálás - fejlődését is.
Az összefüggések felismerésére és megfogalmazására ösztönző feladatlapok a gondolkodás aktivizálását célozzák.
A könyv grafikája színezhető ábrákkal készült, hogy a gyermekek számára általában örömet jelentő színezéssel oldjuk a gyakorlás olykor nehéz, fárasztó folyamatát és közben finomodjon, ügyesedjen ceruzafogásuk, kézmozgásuk.