Cserkészeten és lesen Nagymagyarországon jellemzők

"Bár csak kis hányadát mondhattam el e könyvben annak, amit eddig vadászva láttam, tapasztaltam és éreztem, s amivel az agyam és a szívem tele van, mégis úgy nagyjából bemutattam benne a változatos sorozatát azoknak a vadászörömöknek és élvezeteknek, melyekben a múltban hazánk vaddús területein -tavasztól tavaszig- egész éven át részünk volt. (...) Vadászati elbeszéléseimet, melyeket itt egybegyűjtve közreadok, kevésnek kivételével még a "régi időben", a trianoni békekötés, ezeréves szép hazánk csúfos megcsonkítása előtt írtam. (...) Semmiről se beszélgetek oly szívesen, mint vadászati dolgokról! Akiről tudom, hogy kellő érdeklődéssel hallgatja, annak szívesen mesélek egyet-mást vadászmúltam emlékeiből, s ezért az elbeszéléseim megírása is nagy örömöt szerzett nekem. S ha ebből az örömből, a vadászat, a természet és az állatvilág iránti nagy szeretetemből valami az Olvasóra is ráragad, érdemes volt megírnom e könyvet." (részlet a kötet előszavából)