Csókos adóellenőr jellemzők

Létezik a magyar újságírásnak egy kiveszőfélben lévő nemes hagyománya. A tárca, a jegyzet, a riport műfaját hosszú időn át neves írók művelték. Elég, ha Kosztolányi Dezső, Krúdy gyula, Karinthy Frigyes nevét említjük. Az irodalmi látásmód, a kisprózai műfajok képviselői - Tömörkény István, Juhász Gyula, Móra Ferenc - otthonosan mozogtak a vidéki, alföldi újságok szerkesztőségeiben is. A két háború között a Kecskeméti Lapok is közölt írásokat Móricz Zsigmond, Féja Géza tollából. Ha pedig közelebb lépünk az időben, Zám Tibor, Hatvani Dániel emlékezetes riportjait idézhetjük fel.
Ennek a nemzedékeken átívelő tradíciónak mai folytatója a könyv szerzője, A. Tóth Sándor. Persze, ahogy ismerem, erősen tiltakozna ellene, hogy munkáit irodalmunk klasszikusaival állítsa bárki párhuzamba. Az újságírás szerény robotosának tartja magát, akit a sors megáldott némi stílusérzékkel. Valamint - tegyük hozzá - olyan egyéni, csak rá jellemző látásmóddal, mely az írásokat az olvasó számára könnyen felismerhetővé teszi.
Több évtized termését gyűjtötte össze ebben a könyvben kiadónk ösztönzésére a szerző. Témájukat, születésük időpontját, körülményeit tekintve igencsak különbözőek. Ami egybefűzi őket, az a szerzőjük személyisége, mely mindegyik munkán átsugárzik. Milyen írói személyiség rajzolódik ki a kötet írásaiból? Legjellemzőbb vonásai a szeretettel teli kíváncsiság és a legkomolyabb témákat is átszövő derű.