Fjodor Mihajlovics Nietzky - Széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez jellemzők

E kötet a kései - a Zarathustra utáni - Nietzsche nihilizmusképét járja körül, különös tekintettel a Dosztojevszkij-élményre, s kiváltképp a filozófus Ördögök-olvasatára. Ha a nihilizmus a nietzschei gondolkodás egyik kulcsfogalma, egyben minden vendégek ama legfélelmetesebbike, aki az ajtónk előtt toporog, akkor némi túlzással más se történik az Ördögök-jegyzetekben, mint a kulcs zárba illesztése, s a fogalom felnyílása. Mi Nietzsche - a kései években egyre inkább összefonódó - „jó európaiságának”, nihilizmusképének és Dosztojevszkij-olvasmányainak a lényegi összefüggése?