CZINE MIHÁLY jellemzők

Czine Mihály (1929-1999) a huszadik századi magyar irodalomtörténet meghatározó személyisége volt. Nyírmeggyesen születet egy juhász család tizedik gyermekeként. Hodászon nevelkedett, a tanítóképzőt Nyíregyházán végezte. Életútját meghatározta az őt in-dító - emberséggel teli - szegénység élménye, megtartó ereje, a magyar protestantizmus közösségi szemlélete, az első generációs értelmiségivé válás élménye. 1948-tól az Eötvös Kollégium lakója. 1952-ben magyar-történelem szakos diplomát szerez az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1952-1955-ig aspiráns, 1956 és 1964 között a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa. 1955-56-ban az Új Hang című folyóirat rovatvezetője. 1964-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem XX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén tanít, mint docens, 1974-től mint egyetemi tanár, 1988-tól tanszékvezető. 1972-1999-ig a Látóhatár c. folyóirat főszerkesztő-helyettese. 1973-tól szerkesztette a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Int