Das Deutschmobil - Glossar 2 jellemzők

Az olvasó a Deutschmobil-tankönyvcsalád több szempontból átdolgozott, új kiadását veheti a kezébe. A szójegyzékben a Das Deutschmobil című tankönyvcsalád második kötetének (tankönyv, munkafüzet) szóanyagát találják meg. A szavak és kifejezések első előfordulásuk sorrendjében szerepelnek a szójegyzékben, leckénként csoportosítva. Hogy megkönnyítsük a gyerekek számára a szótanulást, az egyes szavakat és kifejezéseket a szótárfüzet középső oszlopában kontextusba, példamondatba helyezve is megadtuk. A példamondatok legtöbb esetben a tankönyvből vagy a munkafüzetből származnak, vagy a már tanult szókincsre épülnek. Az egyes leckék végén az üres helyekre a gyerekek beírhatják a tanult szavakat.