Das Deutschmobil Testheft 1 jellemzők

Kiadványunk nem a hagyományos értelemben vett feleletválasztós tesztgyűjtemény: a Das Deutschmobil című tankönyvcsalád második kötetének minden leckéjéhez felmérő feladatsorokat tartalmaz, melyek teljesen illeszkednek a tankönyvhöz és alkalmazkodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Koncepciója megfelel a nyelvpedagógia legmodernebb alapelvének és a NAT követelményének: a készségek mérésére épül - a szókincsbeli és a nyelvtani tudás mellett a hallás utáni értést, az olvasás utáni értést és az íráskészséget méri. A tesztek megoldása közben a gyerekek megfeledkeznek arról, hogy dolgozatot írnak, így teljesítményük is javul. A hallás utáni értés-szövegeket a megoldókulcs tartalmazza.