DE LA CRUZ jellemzők

A novelláskötet legtöbb szövege az emberi kapcsolatok, különösen a férfi meg nő vagy az egyén és közösség viszonya mozgatórugóit próbálja kitapogatni visszafogott lélekrajzzal, leplezetlen iróniával, szarkazmussal.