Delfin Hörverstehen, Teil 2 (Lektion 11-13): Hörverstehenstexte, Sprechübungen und Diktate Kassette 1-4 jellemzők

A Delfin kurzuskönyvhöz tartozó hanganyag a mindennapi beszédhelyzetekre épülő szövegekkel a hallás utáni értés fejlesztésére. A legfontosabb cél, hogy a diákok megértsék egy kommunikációs helyzet leglényegesebb kijelentéseit, és ennek megfelelően reagáljanak.