DELTATÁJ - EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET MINDENKINEK 1980-2000 jellemzők

amp;quot;Félelemmel vegyes csodálatot ébresztett bennem a felismerés: világunkban a amp;quot;megformáltság amp;quot; egyetemes érvényűvé vált. Ebből következik, hogy a látással birtokba vehető környezet külső és belső tágasságának kísérőjelenségeként radikálisan megváltoztak a művészi kreativitás keretei. amp;lt;br amp;gt; amp;lt;br amp;gt;Ellenállhatatlan késztetést éreztem a amp;quot;kortárs amp;quot; vizuális művészetek céljában, feladatkörében lejátszódó átrendeződések megfigyelésére. Észre kellett vennem, hogy a tartalombővülések, formai, technikai újdonságok, a kommunikáció amp;quot;klímaváltozása amp;quot; a művészetek mindeddig amp;quot;másra rendelt amp;quot; közegében a mindennapi élet organikus és mesterséges szervezeteivel közeli kapcsolatot építettek ki. Éspedig úgy, hogy eközben az egyre inkább összefonódó művészi kifejezés-, és jelzésformákban az önfelmérés és önértékelés is állandósult, formaalkotó szükségletté vált. amp;lt;br amp;gt; amp;lt;br amp;gt;Az egyidejű és egyetemes érvényű tendenciák az egyéni és intézményi kommunikáció adott rendszereit felhasználva a legkülönbözőbb irányból érkező forrá