Demokrácia és politikai közösség jellemzők

A könyv alapproblémája a politika fogalma és a demokrácia összefüggése, mégpedig a modern és a klasszikus görög tapasztalatok párbeszéde révén, a diskurzuselmélet keretein belül. A szerző azon gondolat elkötelezettje, hogy a modern politika kérdéseit az antik filozófia alapján lehet és kell megközelíteni. Mindeközben azonban olyan sokat vitatott, aktuális kérdésekre igyekszik választ találni, mint a politika részvételi és konfliktusos vonása, a politikai közösségek és a politikai cselekvés természete, az életformák és a politika viszonya.