Demokratikus kultúra és modernizáció jellemzők

Miként függnek össze a családon belüli kommunikációs szokások az állampolgári értékválasztással és ismeretekkel? Milyen kapcsolatban állnak egymással a családon belüli érzelmi viszonyok, az iskolai légkör és az állampolgári bizalom? Hogyan hat a státuszinkonzisztencia és a családi emlékezet a közéletben való részvételre? Milyen ideáltípusai azonosíthatók az állampolgári szocializációnak és miként függnek össze a modernizáció folyamatával? A rendszerváltás óta felnőtt egy generáció, melynek tagjai nem az államszocializmusban, hanem a harmadik köztársaságban szocializálódtak. E fiatalok állampolgári kultúráját vizsgálva keresünk választ a fenti kérdésekre, egyúttal kísérletet téve a demokratikus átmenet és a poszt-szocialista modernizáció sikerességének értékelésére..