Deutsch ist IN 3. - Arbeitsbuch jellemzők

A "Deutsch is IN" egyedülálló sorozat, amely olyan kezdő nyelvtanulók számára készült, akik az általános iskolában már tanultak egy idegen nyelvet és a németet második nyelvként kisebb óraszámban, mégis gyorsabb ütemben szeretnék tanulni.
A "Deutsch ist IN" újdonsága, hogy épít a már megismert és begyakorolt nyelvtanulási stratégiákra és -technikákra, valamint a német és a magyar ill. a német és a már tanult idegen nyelv közötti hasonlóságok és különbségek tudatosítására.