DIRÁN ÉS JÚLIA - GYERGYÓSZENTMIKLÓS jellemzők

Dirán és Júlia(Gyergyószentmiklós)Két fiatalról, az örmény Diránról és a székely Júliáról szól a regény. Szerelmükről és halálukról. Vagy inkább két néptöredékről: a gyergyószentmiklósi székelyekről és örményekről… vagy talán két kultúráról: földművelésről és kereskedelemről. Vagy arról a szembenállásról, amely egyrészt a székely–örmény közösség, másrészt az idegen, osztrák hadsereg jelenléte között feszül.A részben háromszéki és gyergyói tájszólásban – de mai nyelven – írt mű bizonyos körképet ad a talán kétszáz-kétszázhúsz évvel ezelőtti életről, az ottaniak gondjairól, ellentéteiről, szépségeiről és nyomoráról. Arról, hogy a korábbi, kemény ellenállás, a székelyek és örmények saját kis háborúskodása miként alakult azzá Gyergyószentmiklóson, amit ma immár csak nyomaiban figyelhetünk meg: székelyek s örmények – miközben mindkét néptöredék őrzi saját hagyományait – a jelenben már együvé tartoznak.