Dísztyúkok jellemzők

Sikeres tenyésztő írta meg tapasztalatait ebben a könyvben. Nem véletlen tehát, hogy a szerző mesterien ötvözi a dísztyúkok tartásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Bátran mondhatjuk, hogy teljességre törekvő alapos munka eredménye az a mű. Megmutatkozik ez a törekvés abban is, hogy az egyes fajták származása, kitenyésztésük története, sajátosságaik és színváltozataik leírása mellett nem feledkezik meg gazdasági tulajdonságaikról, hasznosságukról sem. Szépség és haszon - gyönyörködjünk és gyarapodjunk! Ez a szemlélet érvényesül a könyvben. A dísztyúkokról ez az első magyarul is olvasható jelentős munka, amely a díszbaromfiakról szóló sorozat első kötete. A kiadványok gazdag szakmai tartalmuknál fogva kézikönyvként használhatók. A következő kötetben a törpe dísztyúkfajtákról, tartási és keltetési tudnivalókról olvashatunk.