Dolgozatírás-felsőfokon jellemzők

A felsőoktatásban részt vevő hallgató már elsőéves korában olyan feladat elé kerül, amelyre a középiskola csak részben készítette fel: dolgozatot kell írnia. Kezdetben szemináriumi dolgozatokat, majd évfolyamdolgozatot, esetleg tudományos diákköri dolgozatot, végül szakdolgozatot. A könyv ehhez a feladathoz kíván segítséget nyújtani. A példák zömei a humán tudományterületeken készülő dolgozatokból valók. A kötet segítségével a dolgozatot író hallgatók megfogalmazhatnak bizonyos kérdéseket a témavezető tanár számára, és elkerülhetik a dolgozatírás közben felmerülő tipikus hibákat. A szerző arra törekszik, hogy tanácsokat adjon, és lehetőleg megmutassa egy-egy választás következményeit.