Döntéselméleti módszerek - Optimalizálás matematikai modellezéssel jellemzők

A számítógépek pár évtizede történt robbanásszerű elterjedése óta a matematikai modellezést különösen sok helyen és sokféle célra használják. Egyik legfontosabb alkalmazási területe a gazdasági élet, fontos szerepet tölt be a természettudományos és műszaki kutatásokban, de újabban a nyelvészetben vagy a régészetben is alkalmaznak matematikai modelleket. A könyv első része a modellezés technikáival, módszereivel ismerteti meg az olvasót, a második a gyakorlati alkalmazásukkal - úgynevezett esettanulmányok formájában.