Anyagismeret a gyógyszerkészítéshez jellemzők

A gyógyszerkészítési munka során a gyógyszerész feladata mindig is az volt, hogy a hatóanyagból és a rendelkezésre álló segédanyagokból az optimális hatékonyságú, stabil gyógyszerformát állítsa elő. A gyógyszertechnológia az utóbbi évtizedekben igen dinamikus fejlődést mutat és ezáltal egyre nagyobb kihívások elé állítja a gyógy­szer formulálásával foglalkozó szakembereket. Ahhoz, hogy a kívánalmaknak legin­kább megfelelő készítményt tudjuk előállítani, egyre több információnak a megfelelő szintetizálására van szükség. A gyógyszerkészítési feladat a legmagasabb színvonalon történő műveléséhez a technológia szabályain túl ismerni kell mind a ható-, mind a segédanyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, a hatóanyagok hatásait, hatásmechaniz­musát, valamint alapvető farmakokinetikai tulajdonságait. A formulálás során fontos, hogy az adott hatóanyag milyen megjelenési formában található meg (pl. szükséges-e porítani, erősen színez-e a komponens, miben oldódik stb.), hiszen ezek döntően be­folyásolják az előállítási technológiát. A gyógyszerformában alkalmazott segédanya­gok kiválasztásához és a követendő technológiához fontos ismerni az anyag ízét és szagát is, mert pl. így tudjuk meg, hogy szükség van-e aromaanyagok, ízfedők alkal­mazására. A hatóanyag hatásának és a hatásmechanizmusának ismerete szintén fontos a gyógyszerforma, a segédanyagok és a technológia megválasztása szempontjából. A jegyzet ezen feladatok megoldásában úgy kíván segíteni, hogy a gyógyszerkészítés során leggyakrabban alkalmazott anyagok tulajdonságait és hatásait foglalja össze. Annyi információ található meg az egyes komponensekről, amennyi a gyógyszerfor­ma és a technológia kiválasztásához, illetve a szakszerű elkészítéshez mindenképpen szükséges. Az anyagok kémiai és hatástani tulajdonságainak bővebb ismertetése nem a gyógyszertechnológia tárgykörébe tartozik.