Napjaink dilemmái - Protestáns válaszok jellemzők

A jelenlegi válság sok kérdését sokan gyakorlati szempontból, politikai érdekből, gazdasági megfontolásból közelítik meg és keresik a megoldásokat, de legalább is a magyarázatokat. A teológiai válaszok a helyzet etikai értékelését kínálják. A teológiai válaszokat nem hangulati tényezők, nem hatalmi stratégiák és játszmák, nem ökonómiai modellek irányítják. A keresztyén szociáletikának pontosan az a feladata, hogy értékrendjével és elveivel segítse a társadalom formálását Isten teremtésbeli terveinek megvalósítása érdekében, s használható etikai kézikönyvet adjon az elbizonytalanított emberek kezébe. Dr. Elmar Nass