Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái jellemzők

A kötet három fő egysége a következő: az úsz-i írásmagyarázat elveinek rendszerbe foglalása, hermeneutikai irányzatok bemutatása - történetkritikai, általános nyelvészeti, irodalomtudományi és meditatív módszerek bemutatása - műfajok szerinti exegézisek.