A Múlt idők nótáskönyve - 77+1 Magyar nóta jellemzők

A több mint két évtizede megjelent múltidők nótáskönyve című népszerű régi magyar nótákat tartalmazó kötet bővített (77+1 nóta kottáját és szövegét tartalmazó)kiadása. Hosszú leírás: A kötetben az alábbi 43 szerző legjelentősebb nótáinak egysoros kottáit és szövegeit közöljük: Ábrányi Kornél,Adorján Sándor,Agyagfalvi Hegyi István, Allaga Géza, Ányos László, Arany János, Balázs Árpád, Balázs István, Balla Ignác, Bieber Gyula, Bodrogi Zsigmond, Bölöny József, K.Csapó Dániel,Dankó Pista,D. Dobos Erzsébet, Doby Jóska, Dóczy József, Éltető Ákos, Endrődi Sándor, Erdélyi Mihály, Frank Ignác (Szabadi Frank Ignác), Fráter Lóránd, Grósz Alfréd, Gyökössy Endre, Gyulai Pál, Hoppé Rezső, Huber Sándor, Jékey Aladár, Jeszenszky Danó, Kalmár Tibor,Kondor Ernő, E. Kovács Gyula, Móra István, Murgács Kálmán, Nádor Gyula, Pósa Lajos, Id. Rácz Pali, Révffy Lajos, Sas Náci (Ádler Miklós), Serly Lajos, Simonffy Kálmán, Szabolcska Mihály, Zalár (Hizli) József Tartalomjegyzék: Bevezetés A mi nótáink /Kosztolányi Dezső/ A kanyargó Tisza partján Akit én szeretek Amerre én járok A pécskai cigánysoron A rátóti legények Árnyékos kis utcátokban A ti utcátokban fényesebb a csillag A szögedi sürgönypózna Az egri ménes mind szürke A vén cigány Azt mondja a kapitány Beszegődtem tarnócára Bokrétát kötöttem Csak titokban akartalak szeretni Darumadár útnak indul Édesanyám ha bejön Egerbe Édesanyám kiállott a kapuba Ellőtték a jobb karomat Eltörött a hegedűm Erdő, erdő,sűrű erdő árnyában Én vagyok a betyár fattyú Erdőszélen nagy a zsivaj,lárma Erdők, mezők, vad ligetek Eresz alatt fészkel a fecske Falu végén rezgő nyárfa Ha szemem néha, néha Ha meghalok nótaszóval temessetek Ha meguntál kisangyalom Hajlik a jegenye Kimegyek a doberdói harctérre Kimegyek a temetőbe Kis kutya, nagy kutya Kondorosi csárda mellett Könnyáztatott levelem jött Lakodalom van a mi utcánkban Lehullott a rezgő nyárfa Már ezután Még azt mundják nincs Szegeden Mikor én még legény voltam Mit susog a fehér akác Nagy a feje búsuljon a ló Ne bántsatok nem tudok én Nekem olyan asszony kell Nem jó mindig Nem szeretsz te engemet már Nem tudok én megjavulni Nincsen annyi tenger csillag az égen Nincsen a császárnak Oda van a virágos nyár Őszi rózsa nyílik a kertemben Őszi szellő kergeti a levelet Piros pünkösd napján Százados úr seje haj Szépen szól a harminckettes banda Szépen szól a kis pacsirta Szombat este kimentem Szomorú fűz hervadt lombja Tele van a város akácfa virággal Túl a Tiszán barna kislány Valahol a Duna partján Valahonnan levél jött Vásárhelyi sétatéren Vásárhelyi vásártéren Vas megyei csárdás Zavaros a Bodrog,ha megárad Zúg az erdő, zúg a nádas Utószó A nóták szerzőinek főbb művei