Drámák jellemzők

"Nem az igazság valódi vagy vélt birtoklása teszi értékessé az embert, hanem az igazság megismerésére fordított becsületes fáradozás. Mivelhogy nem az igazság birtoklása, hanem annak kutatása révén gyarapszik az ember ereje, egyedül ebben áll egyre növekvő tökéletessége. A birtoklás nyugodttá, lustává, büszkévé tesz. - Ha Isten jobbjában tartana minden igazságot, baljában pedig csupán a mindenkor eleven ösztönzést az igazság kutatására, hozzátéve: mindig s vég nélkül tévedni fogok, s felszólítana: Válassz! - alázattal borulnék baljára, és azt mondanám: Ezt add nekem, Atyám! Hiszen a tiszta igazság egyedül csupán téged illet!" (Gotthold Ephraim Lessing)