Dsida Jenő emlékkönyv jellemzők

Az erdélyi költő a két világháború közötti magyar líra kíváló egyéniségeként tevékenykedett, nemcsak versei, hanem irodalmi tanulmányai és újságcikkei által is maradandó nyomot hagyott maga után. Születésének századik évfordulóján jelen kötet képet kíván adni Dsida Jenő költészetéről, esszéíró és újságíró munkásságáról, költészetének korabeli fogadtatásáról, és arról, hogy az irodalomtörténetírás (Magyarországon és Erdélyben) miként őrizte emlékét és hagyatékát, miként helyezte el őt huszadik századi költészetünk klasszikus alkotó egyéniségei között.