Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája I-II. jellemzők

A Dudás Gyula szerkesztésében napvilágot látott két kötetes megye monográfia az őskortól a 19. század végéig tárgyalja a vármegye társadalmának történetét.