Ébresztő, emberek! jellemzők

Amikor ezt a könyvet a kezedbe veszed, az nem véletlen, mert a rezgésed, a gondolkodásod valamilyen okból kifolyólag hasonló e kis könyvecske mondanivalójához. A világ történéseit jelen fizikai síkon megérteni képtelenség. Ezért az élettörvény kényszerítő hatása alatt, előbb vagy utóbb, egyszer mindenki megérik arra, hogy a gyötrelmek és szenvedések kereszttüzén átégve feljusson egy magasabb hegyre, ahol kitágul előtte a horizont, és nagyobb rálátása nyílik a miértek megválaszolására. Amikor erre a hegyre felért, és szemlélődni kezd, sok minden érthetővé válik – ugyanakkor rádöbben a saját kicsinységére, és arra, hogy ez a viszonylagos magaslat csak a kezdetek kezdete. Egy kis idő elteltével még ennél is tágabbra nyílnak lelki szemei, és rádöbben a fejlődés végtelen lehetőségére, ami egyetlen értelme e földi létnek. Erről a pontról is van lefelé és felfelé menet, hiszen teremtésünknél fogva saját szabad akarattal rendelkezünk. Szívemből kívánom, hogy ha egyszer felértél erre a magaslatra, soha többé ne kerülj vissza az anyag lehúzó birodalmába!