ECL sample tests 1-2 English jellemzők

Az angol nyelvből közreadott tesztminták az ECL nyelvvizsgarendszer változatos szöveg- és feladattípusait hivatottak bemutatni. Az alsóbb szinteken (A és B) az olvasási és a szövegértési készség mérésére gyakoriak a képekre, ábrákra épülő kiválasztásos, hozzárendeléses feladatok, közép- és felsőfokon (C és D szint) már arra is számíthatnak a vizsgázók, hogy rövid válaszokat kell adniuk az elhangzott vagy olvasott szöveg alapján feltett kérdésekre. A fogalmazási/szövegalkotási feladatoknál is jellemző A, sőt B szinten is a képi irányítás, míg C és D szinten már szavakkal megfogalmazott irányítási szempontok alapján kell a vizsgázóknak összefüggő gondolataikat megfogalmazniuk. A füzethez CD is tartozik mellékletként.