ÉDES ANNA - KLASSZIKUSOK MINDENKINEK - jellemzők

Kosztolányi Dezső(1885-1936)A Nyugat című folyóirat köréhez tartozott, annakpolgári szárnyát képviselte. Jórészt újságírásbóltartotta fenn magát, jobb- és baloldali lapokbaegyaránt írt. Lírája a forma művészeténekcsúcsteljesítménye, bár néha súrolja az öncélúság határait.Korai versei Nietzsche hatását tükrözik, dekadenshalálvágy, fájdalom, titokzatosság, enyhe teatralitásjellemzi ezeket, később azonban (Hajnali részegség,Szeptemberi áhítat) a formai bravúrok változatlancsillogása mellett az érett, illúziótlan valóságlátás,a mély emberi tartalmakat hordozó gondolkodásmódremekműveit alkotja meg, és válik a XX. Századlegjelentősebb lírikusainak egyikévé.Novelláiban szintén a különöset, a fájdalmasat, arejtélyes lelkivilágú személyiségek ábrázolását tartjaszem előtt, ám vezérfonala itt is a mély emberihumánum, a lélektanilag is motivált megértéseszereplőinek. Rendkívül jelentős regényíróként is,súlyos gondolatiságú és egyben olvasmányosan élvezetesműveiben tökéletes beleérző képességgel áb