EGRI CSILLAGOK - OLVASMÁNYNAPLÓ - NEMZEDÉKEK TUDÁSA jellemzők

Raktári szám: 80213A hatodik osztályosoknak készült olvasmánynapló Gárdonyi Géza legkedveltebb regényét dolgozza fel. Az első oldalakon az író életútját jegyzetelik ki a tanulók az adott kézikönyvekből, majd egy táblázat segítségével összehasonlítják a már tanult Arany János-mű, a Toldi és az Egri csillagok keletkezésének körülményeit. A napló további fejezetei túlmutatnak a regényen, széles rálátást biztosítanak a török időkre Magyarországon, az akkori eseményekre, emberi sorsokra. A szerzők végig szem előtt tartották, hogyez a korosztály nagyon fogékony a kalandokra, a hősiességre, a különböző emberi érzelmekre. A feladatok megoldása során újraélik a művet, saját gondolataik is helyet kapnak, fantáziájuk tükröződik a rajzokban, fogalmazásokban. A gyűjtőmunkáról sem feledkeztek meg a füzet összeállítói, folyamatos tevékenységnek szánták.