EGY ÉLET - BESZÉLGETÉSEK D. MAJOR KLÁRÁVAL jellemzők

D. Major Klára 1928-ban született, szegény felvidéki iparoscsalád gyermekeként. Kilenc testvére közül egyedül ő volt lány. Gimnáziumi tanulmányait a háború miatt félbe kellett szakítania, végül 1947-ben érettségizett.A háborút anyja és testvérei a pesti gettóban vészelték át, miközben Klári, egy nyilas őr – a barátnője papája – segítségével naponta ki- és bejárhatott anyjához, hogy élelmet vigyen neki. Közben a gettó területén kívül, egy bérházban kialakított zsidókórházban dolgozott, vöröskeresztes segédápolónőként.Aztán elvitték őt is, de egy nyilas katona a menetből kiszedte, és felvitte a lakására, ahonnét drámai körülmények közül csak az egyikük távozott élve. És az Klári volt.A háború után folytatódott a nyomor, a jeles érettségijével hiába vették fel a Közgazdasági Egyetemre, tisztességes ruhája, cipője nem lévén, nem kezdhette meg tanulmányait. Ehelyett cipőgyári munkásként bekerült az ifjúmunkás mozgalomba, kiemelt káder lett, foglalkozása: forradalmár. Ami akkoriban nem igazá