Egy kései végvári vitéz jellemzők

Nemcsak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet!
Bölcselet és tudás, kegyelet a múlt, az ősök iránt. A megtartás szelleme, egymás kölcsönös tisztelete nemesít embert és nemzeteket.