Egy régi gavallér emlékei - Válogatás a naplótöredékekből 1824–1887 jellemzők

Podmaniczky Frigyes, báró (Pest, 1824. június 20. – Budapest, Erzsébetváros, 1907. október 19.) magyar politikus, író. Iskoláit Pesten és Késmárkon végezte. 1843-tól részt vett a politikai életben. Ráday Gedeon megyei követ mellett írnok. 1847-ig Pest vármegyei aljegyző, 1847-ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen. 1848-ban a pesti országgyűlés felsőházának tagja. A szabadságharcban huszárkapitány és osztályparancsnok. 1867–1873-ig a bányai evangélikus egyházkerület felügyelője. 1868–1869-ig a Hazánk című folyóirat szerkesztője. 1873–1905-ig a Fővárosi Közmunkák Tanácsa alelnöke. 1875–85 között a Nemzeti Színház intendánsa. 1861-ben az országgyűlés alelnöke. 1861–1906 között országgyűlési képviselő. 1889-től megszűnéséig a Szabadelvű Párt elnöke. 1907 októberében hunyt el. „Számtalan érdekes tapasztalataimból mintegy kiindulva s azok által indíttatva, sokan barátaim s ismerőseim közül unszoltak, írnám meg "Mémoire"-jaimat. Mémoire-okat nem írhatok, mert soha semmiféle helyzetében az életnek, s hazám a közel lefolyt 45 év alatti eseményei alatt, sem fő, sem kiváló szerepet nem vittem; segédkeztem, napszámoskodtam, kortesvezér valék, sürgölődtem, forgolódtam s mindig igen sokra reá értem ugyan, de soha oly állásra szert nem tettem -, de mint szerény s minden hiúságtól ment, öntudatos ember, azt elérni nem is vágyakodtam -, mely állás kidomborodónak, kiválónak lett volna mondható.” (részlet)