EGY SZEBB JÖVŐ KÉPEI - A FUTBALL A KAMERUNI KÖZGONDOLKODÁSBAN jellemzők

A szerző 1994 és 2006 között 28 hónapon keresztül végzett kulturális antropológiai terepmunkát a közép-afrikai Kamerunban, a kameruni futballtársadalmi és politikai jelentőségét vizsgálva. Bár a könyv témája a futball, a szerző valójában a kérdések ennél sokkal szélesebb spektrumáttárgyalja. Bemutatja, hogy milyen kölcsönhatásban állnak egymással a helyi, nemzeti és globális társadalmi, kulturális, gazdasági és politikaitényezők. A tizenkét év történelmét magába foglaló vizsgálat lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük a politikai attitűdök és értelmezések változását egy olyan időszakban, amikor az ország az egypártrendszerről a többpártrendszerre tért át, és amelynek során az 1990-es évek forradalmilendületét egyre erősödő politikai kiábrándultság követte.A mű a sporton túlmutatva olyan, az antropológiai vizsgálódás szempontjábólfontos kérdéseket boncol, mint a posztkoloniális állapot természete,a kameruniak viszonya a hatalomhoz és a hatalomból való kirekesztettséghez,valamint a korábbi