EGY TERMELÉSI NOVELLA jellemzők

Egy életrevaló ember az életképtelen szocialista rendszerben. Hősünk igaz története arról szól, hogy a pártállam groteszk korlátai eleve bukásra ítéltek minden jobbra törekvést. De színre lép az a kisember, aki mégsem fásul bele az örökös kudarcokba, hanem az egyre szűkebb lehetőségek között is folyton kész az újrakezdésre. És jóravaló társaival mindig megtalálják az egymás lelkéhez vezető utat. Nevetni tudnak a nyomorúságukon, mert ez jelenti számukra a túlélést.(Hát a túlélés megtörtént, ám a járható ösvényt még mindig csak keresik. De az már egy másik történet. A napi sajtóban olvasható…)