Egyetemes egyháztörténelem jellemzők

Tankönyvünk tömör áttekintés az egyetemes egyháztörténelemről. Igyekeztünk eszmetörténeti, illetve dogma- és teológiatörténeti szempontokat is érvényesíteni, amennyire az adott időkeret és terjedelem ezt lehetővé tette. Célunk volt ugyanis, hogy az eseménytörténeti tényeken túl a belső összefüggésekre is ráirányítsuk a figyelmet. (A szerző)