Egyetemes vallástörténet jellemzők

Hasonlóan a többi, más témákkal foglalkozó főiskolai jegyzetünkhöz, illetve tankönyvünkhöz (egyetemes egyháztörténet, filozófiatörténet) a jelen segédanyag - a teológiai felsőoktatásban betöltött szerepén túl - reményeink szerint a tudományos érdeklődés felkeltésére is alkalmas eszközül szolgálhat, amely által az egyes vallásokat kutatni vágyó hallgatók ösztönzést nyerhetnek arra, hogy a különböző vallástörténeti műveket és az eredeti forrásként szereplő vallási irodalmat maguk tanulmányozzák behatóbban. A kötet végén szereplő bőséges irodalomjegyzék elsősorban az ő számukra, valamint a szakdolgozatukat ebben a tárgykörben megírni szándékozó harmad-, negyedévesek számára jelenthet könnyebb eligazodást a napjainkban igen gyorsan gyarapodó és ugyanakkor magyar nyelven is hozzáférhető nemzetközi szakirodalom dzsungelében. (Részlet a szerző bevezetőjéből)