EGYETÉRTÉSBEN A KÖZÖS ÉRDEKÉRT - A FÜLEKI VÉGVÁR MŰKÖDTETÉSE KOHÁRY ISTVÁN FŐKAP jellemzők

Komjáti Zoltán Igor nyolc éves kutatómunka eredményeként készült doktori (PhD-) disszertációja az olvasóközönség számára is hozzáférhető könyvformában jelenik most meg. A szerző monográfiája kiterjedt forrásanyag feltárása és széleskörű szakirodalmi anyag feldolgozása és hasznosítása révén Fülek várának művelődéstörténetét veszi górcső alá, szinte amp;quot;mélyfúrást amp;quot; végezve. Komjáti Zoltán Igor szakértői precizitású forrás-feldolgozása nagymértékben járul hozzá ahhoz, hogy a vár történet ne csak a jelentős hadjáratokkal, várostromokkal összefüggésben ismerhessük meg, hanem annak mindennapjaiba, hétköznapjaiba is betekinthessünk, ugyanakkor hűen mutatja be a Bányavidéki Főkapitányság militarizálódó társadalmát és a korabeli katonai, nemesi és paraszt magatartásformákat is.Komjáti Zoltán Igor megszülető monográfiája önálló tudományos teljesítményként értékelhető, amelyben sikerült tisztáznia Koháry István (1649-1731) főkapitányi kinevezésének és beiktatásának körülményeit és folyamatát. A szer