Együtt II. jellemzők

Bármilyen módon is elemezzük a zsidók jelentős szerepét a szétszóródásuk által érintett országok és népek életében - mint ahogy könyvünk is teszi -, a vizsgálat elkerülhetetlenül ebbe a kérdésbe torkollik. "Ki zsidó?", "Kit tekintsünk zsidónak?" Amíg a zsidók más népek közepette elkülönülten éltek, ez a kérdés fel sem merült. De az asszimilálódás során vagy egyszerűen azáltal, hogy a zsidók nagyobb mértékben kezdtek bekapcsolódni környezetük életébe, a kérdés megjelent, és élénk vita tárgyává vált, legfőképpen a zsidók között. Nyilvánvaló, hogy a forradalom utáni Oroszországban is - a zsidó kivándorlás kezdetéig vagy még azon túl is - a válaszok egyre csak változtak, változtak, és csokorba szedésük megkísérlése már csak ezért sem lehet teljesen haszontalan. És már itt, bármily furcsa, már a kezdetektől fogva is nagy ellentmondásokba és vitákba botlunk, de a nézetek tarkasága és sokfélesége nem hagyhat bennünket hidegen.