Elbeszélések jellemzők

"...Én ugyanis csakis azokat a teljes és túláradó élvezeteket nevezem boldogságnak, amelyek - hogy egyetlen vonással tárjam Ön elé - önnön lényünk erkölcsi szépségének örömteli szemlélésében rejlenek. Ezen élvezetek, az önmagukkal való elégedettség, a jó cselekedetek tudata, az életünk minden pillanatában, meglehet ezernyi kísértéssel és csábítással szemben állhatatosan fönntartott méltóság érzése, képes a látszatra legszomorúbb körülménye között is megalapozni a biztos, mélyen átélt, elpusztíthatatlan boldogságot... A boldogság utáni vágyakozás nem lehet merő álom, ha lelkünkben maga az istenség keltette kiolthatatlan életre..."