ELCSESZETT NAPOK EGY ELCSESZETT BOLYGÓN jellemzők

Az 1972-ben született Dimitri Verhulst, a ProblemszkiSzálloda és a Semmivégre Magyarországon is immárjól ismert szerzője ebben a könyvében arra tesz kísérletet,hogy dióhéjban megírja az emberiség – mindenekelőttaz európai „kultúrember” – történetét.Bár a műben csak elvétve szerepelnek dátumok,minden esemény és kor jól azonosítható. Az elsőoldalakon az egész könyvben csak ’t-nek (kb. az,izé) titulált ember kievickél a vízből. Minden kezdetnehéz – állapítja meg a narrátor. ’T szerencséregyor san feltalálja magát új helyzetében: két lábra állés husángot farag, amellyel először a mamutokat ütiagyon, később embertársait.Verhulst az őskortól a XX. századig haladvaminden korból a szégyenletes eseményeket ragadjaki. A mű az emberiség eddigi legnagyobb pusztításának,vagyis e sötét krónikának a „sikertörténetével”zárul: 1945. augusztus hatodikával, Hirosimá ban.Szaggatottan elbeszélt krónika, amolyan mo -dern kori Bildungsroman. Csöppet sem szívvidító,ám Verhulst fejlett humorérzékének, szelleme