ELÉGEDETLENSÉGEK EGYENSÚLYA jellemzők

A kötet a szerző elmúlt évtizedben született írásainak gyűjteménye. Tölgyessy Péter a közélet eseményeit törekszik a társadalom mozgásaival magyarázni. Alapállítása, hogy csupán azok a politikai erők eredményesek, amelyek a közvélemény létező igényeire adnak választ, melyeknek még a vétkeiben is magukra ismernek az emberek. Az átmenet megrázó traumát okozott az állampolgárok legtöbbjének. Hosszú ideig sikeresnek gondolt életstratégiák veszítették el hirtelen érvényüket. Országunk lakói mindenekelőtt jóléti reményeik teljesültét várták a demokratikus fejlődéstől. Szükségképpen csalódniuk kellett. A választóik haragjától rettegő pártok igyekeznek csak legvégső esetben szembefordulni szavazóikkal. Sorra azok a szervezetek hódítják meg a közönség rokonszenvét, amelyek nem társadalom-átalakító programokat, hanem illúziókat kínálnak a politikai piacon. A magukat ismételten becsapottnak érző emberek folyvást más pártban látják meg vágyaik beteljesítőjét. A népszerűség sebes változásai önpuszt