Elektronikus mérések - Rádió-vevőkészülékek jellemzők

Az Elektronikus mérések. Rádió-vevőkészülékek c. tankönyv a Tankönyvmester Kiadó villamos ipari és rokon szakmák számára kifejlesztett tankönyvcsaládjának egyik középszintű tankönyve. A méréstechnika napjaink talán leggyakrabban alkalmazott tudománya, ezért a tankönyvcsaládban jelentős helyet foglalnak el a mérésekkel és gyakorlatokkal foglalkozó kötetek. Ezek közül ez a tankönyv elmélyíti a Híradástechnika c. tankönyvben közölt elméleti ismereteket, és a korszerű rendszertechnikájú, ill. technológiájú készülékekre alapozva fel kívánja váltani a hasonló, korábbi tankönyveket. A tankönyv a rádió-vevőkészülékek vizsgálatára vonatkozó szabványok előírásainak áttekintése után az AM- és FM-jelek alapvető tulajdonságainak mérésével, az integrált áramkörös FM-rádióvevő mérésével, a számos iskolában használt DEGEM rendszer AM- és FM-vevőkészülékének mérésével, valamint az AM/FM rádió-vevőkészülékek nagyfrekvenciás, hangfrekvenciás és kiegészítő jellemzőinek mérésével foglalkozik.