ELEMI MAGYAR KÖZJOG jellemzők

Az első magyar nyelvű közjogi összegzést A magyar jogtudomány klasszikusai sorozat újabb köteteként adjuk közre. Szerzője egykor Komárom megyei szolgabíró, a szabadságharc idején minisztériumi titkár, a kiegyezés után pedig kúriai bíró, majd kir. táblai tanácselnök volt. A Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatási intézményrendszeŹrére vonatkozó szintézis az utókor számára azért is becses, mert a hatalommegosztás előestéjén mutatja be a polgári átalakulás előtti monarchia közjogi viszonyait.