Életem történetei jellemzők

Munk eddig még semmilyen nyelven sem publikált önéletrajza most jelenik meg először nyomtatásban. Az eredeti, héber nyelvű, 1899-ben végső alakot öltött szöveg - valószínűleg a holokauszt zaklatott évei során - elveszett. Szerencsére néhány évvel korábban, 1942-ben a szerző unokáinak kezdeményezésére magyarra fordították a kötetet. A már akkoriban is publikálás céljából készített fordítás az elmúlt hatvan év során gépelt kézirat maradt. A kiadó az időnkénti ismétlődések ellenére sem változtatott a szövegen, megőrizte annak egységét. Ennek ellenére jelen kötet az 1942-es fordítás kissé módosított változata. A héber szöveget bibliai és rabbinikus mondások és azok parafrázisai tarkítják.