Élettan jellemzők

"A kötet egy egyedülálló kísérlet a magyar szakirodalomban arra, hogy az élettan tárgykörét gondolkodtató feladatokon keresztül dolgozza fel. Az élettan olyan tudomány, mely az anatómia, a biokémia, a rendszertan és számos más tudományterület ismereteire alapozva a "miérteket" és a "hogyanokat" igyekszik megválaszolni. Az izgalmas problémákat, elgondolkodtató kérdéseket felsorakoztató könyv pontosan ezt a szemléletmódot erősíti. A téma szerint csoportosított kérdések és feladatok felölelik az élettan minden fontos területét. Külön érdekessége a kötetnek, hogy sok számolási feladatot is tartalmaz, amelyek nagy segítséget nyújtanak az elméleti összefüggések megértéséhez. S bár alapvetően feladatgyűjteményről van szó, a könyv részletes mutatója révén tankönyvként is használható. A feladatsor elsősorban biológus egyetemi hallgatók felkészülését hivatott segíteni, azonban orvostanhallgatók és leendő állatorvosok is minden bizonnyal nagy haszonnal forgathatják. Ezt a fajta tárgyalásmódot az teszi időszerűvé, hogy a megnövekedett hallgatói létszám miatt oktató és hallgató már nem kerül személyes kapcsolatba, és az elemző megértést segítő szemináriumi órák száma visszaszorult." (A szerző)