ÉLETÜNK TÖRTÉNETEI - EVANGÉLIKUS VALLÁSPEDAGÓGIA 1. jellemzők

A Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztálya nagy örömmel indítja útjára az Evangélikus valláspedagógia című könyvsorozatát. E szakmai kiadványok célja, hogy új módszertani megfontolások és szakmai szempontok bevezetésével gazdagítsák az óvodai és iskolai hittanfoglalkozásokat és -órákat, és segítő kezet nyújtsanak a gyermekek és fiatalok tanítványi életre nevelésében.Sorozatunk első köteteként Frieder Harz Életünk történetei című könyvét különösen is ajánljuk azon óvodapedagógusoknak, akik már eddig is önállóan vagy a lelkészekkel, hitoktatókkal együtt részt vettek óvodai hittanfoglalkozások tervezésében és kivitelezésében, vagy szívesen vállalkoznának erre a saját csoportjukban.Az óvodai hittan a hitoktatás egyik legcsodálatosabb műfaja, ugyanakkor a legnagyobb felkészültséget, tapintatot és figyelmet igényli. Az óvodáskorú gyermekek óriási kíváncsiságánál csak a szívük nagyobb, egy kedves és szerető óvodapedagóguson keresztül könnyedén befogadják oda Istent, akih