Életvédelem a katolikus egyház jogrendjében jellemzők

Hámori Antal elsőként hasonlítja össze a kánonjog és a magyar állami szabályozás életvédelem szempontjából releváns rendelkezéseit. Az életet védő tényállások jog-összehasonlító elemzése és magyarázata - rendszerbe foglalt módom - felöleli a hatályos Codex Iuris Canonici, a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium és a mai magyar állami Büntető Törvénykönyv vonatkozó normáit. Mindez széles körű tanítóhivatali, erkölcsteológiai megalapozással, a magyar állami szabályozás alkotmányjogi reflexiójával, gazdag forrás- és irodalmi anyaggal, valamint név-, tárgy- és forrásmutatóval párosul.