Elillant évek szőlőhegyen jellemzők

"E kötet magyar-délszláv kapcsolattörténeti és összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányai és esszéi az eltelt három évtized során láttak napvilágot folyóiratokban és lapokban, tanulmánykötetekben, olykor művek kísérő szövegeként.
Századunk szerb és horvát, valamint magyar irodalmi és művészeti vonzódásainak, kapcsolatainak és történelmileg is adódó átszövődéseinek, érintkezéseinek mozzanatait és sokszor sorsokat meghatározó fordulóit idézik, egészen a legutóbbi, történelmet alakító és megmásító esztendőkig. (...)" (A Szerző)